KHAI TRƯƠNG SẦM SƠN HÈ 2017

Hoạt động thường niên UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai trương du lịch Sầm Sơn hè 2017 với chủ đề “Sầm Sơn bốn mùa biển hát”.

Hoạt động được tổ chức vào ngày 22/4/2017 đồng thời kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn năm 2017.

Công tác chuẩn bị lễ khai trương du lịch hè Sầm Sơn 2017

Chương trình giao lưu văn nghệ Khai trương hè Sầm Sơn