FLC GROUP


GlobalSign là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới được công nhận là nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (1996). Với hơn 40 triệu chứng thư đã được cấp phát, Globalsign tự hào sở hữu mạng lưới nhà đăng ký hiệu quả và uy tín trên toàn cầu.

Từ trụ sở ban đầu đặt tại Tokyo – Nhật Bản, đến nay hệ thống văn phòng của GlobalSign đã lần lượt có mặt tại Singapore, Trung Quốc, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam và trung tâm quản lý dữ liệu hàng đầu thế giới tại Bỉ. Chứng thư số GlobalSign được quốc tế công nhận và tương thích với các trình duyệt, hệ điều hành, thiết bị và ứng dụng phổ biến.

GlobalSign là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số lâu đời và uy tín nhất thế giới.

CA được WebTrust toàn cầu chứng nhận, GlobalSign liên tục cung cấp chứng thư số SSL, bao gồm cả chứng thư số EV SSL từ năm 1996. Từ trụ sở ban đầu đặt tại Tokyo – Nhật Bản, đến nay hệ thống của GlobalSign đã lần lượt có mặt tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Singapore, Trung Quốc. Tính đến tháng 12/2011, GlobalSign đã trực tiếp cấp phát 200.000 chứng thư số SSL và 20 triệu chứng thư số người dùng (client certificate)