Trang chủ Liên hệ

KHÁCH SẠN ROYAL SẦM SƠN

Số 03A - Đ. Tây Sơn - TP. Sầm Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 
(0237) 3 83 83 83 - (0237) 3. 821. 821

Hotline: 0941 714 228 - 0941 714 228

Web: Khachsanroyal.com.vn

Email: khachsanroyal.com.vn@gmail.com